Тази политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на потребителите на www.terracaeli.com, за нашите отговорности като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. 
Във връзка с всички изисквания на европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), дружестовото ЕСТЕКС ЕООД/ наричано по-долу „Администратор“, с ЕИК 204629252 и адрес на управление гр.Велико Търново, ул.Гео Милев 43А, партер 3, е регистрирано като администратор на лични данни по надлежния ред.
Администраторът се ангажира да събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на пълна конфиденциалност, добросъвестност и да осигури необходимата защита.
Администраторът събира и обработва личните данни на Потребителя на www.terracaeli.com единствено след изрично получено съгласие на Потребителя.
Вашите лични данни се използват единствено и само с цел, съотносима с целите на обработката. 
 Сигурност и защита на данните
       ТERRA CAELI предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите данни на www.terracaeli.com от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. С цел гарантиране на висока сигурност, мерките се предприемат на два етапа – на етапа на проектиране на отделни сегменти от уебсайта и предлаганите услуги, както и на етапа на подразбиране – когато Вие, като потребител попълните контактна форма се регистрирате за получаване на информационен бюлетин или по друг аналогичен начин. Мерките включват ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, стриктно следване на правилата във вътрешната политика, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на Вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи. Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на лични Ви данни, ще Ви уведомим без ненужно забавяне в подходящ срок след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за Вашите права и свободи.

Предлагаме услугата да се регистрирате в www.terracaeli.com чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на TERRA CAELI. Можете да разгледате политиките за конфиденциалност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Дейности по обработване на лични данни
           Вашите лични данни ще бъдат обработвани от ТЕRRA CAELI в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Когато кореспондирате с нас по имейл или попълните формуляр/форма за обратна връзка на нашия уебсайт, Вие се ангажирате данните, които предоставяте, да бъдат точни, коректни и актуални. Чрез www.terracaeli.com , ние събираме лични данни по следните начини:

 • Форма за обратна връзка;
 • Записване за информационен бюлетин;
 • Бисквитки (cookies)/ др. аналогични способи.

           При посещение на уебсайтa, за Вашето терминално устройство се закачат бисквитки, които позволяват Вашите действия или предпочитания да бъдат „запомнени“ за определено време. За повече информация, моля разгледайте нашата Политика за използване и управление на бисквитките.
Категории лични данни
 През уебсайта се събират следните категории лични данни:

1.Име

2.Електронна поща

3.Адрес

4.Телефон

5.Данни за фирма /при изискване за издаване на фактура/

Срок на съхранение и унищожаване
       Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. ТERRA CAELI предприема необходимите технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по- долу; или за цел, съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани. 

Законосъобразност
    Личните данни се обработват на основанията, посочени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни, както следва: 

      В случаите, когато попълвате Формата за контакти – обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие и за целите да отговорим на конкретното Ви искане (напр. информация за моделите, особености, въпроси, свързани със закупуване на наши продукти и рекламация, положителни отзиви и критики, други)

      В случай, че дадете съгласие за получаване на информационен бюлетин, ние ще считаме това действие за утвърдителен акт, с който вие изразявате вашето сводобно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие да обработваме данните ви за целите на получаване на информационен бюлетин за нашите продукти и услуги.

       Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, след което ТЕRRA CAELI няма да ви изпраща информационни материали, освен ако не заявите изрично отново Вашето съгласие за това като отново въведете вашия Email в във формата. Moжете оттеглите Вашето съгласие като следвате линка в получения Email с информационни материали или на office@terracaeli.com

Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си, може се обърнете към нас.

Разкриване на данни на Трети страни
        ТЕRRA CAELI нe разкрива лични данни на Трети страни, извън случаите, когато това се налага да бъдат защитени жизненоважните интереси на Вас/ друго физическо лице, или е за целите на спазването на законово задължение, което се прилага спрямо ТЕRRA CAELI, като администратор на лични данни.

 ТЕRRA CAELI не извършва предаване на лични данни, събрани през www.terracaeli.com  на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

Вашите права

Като субект на данни и потребител/ползвател на www.tesy.com, Вие имате следните права:

          a. Право на информация
  Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в най-разумен срок от получаване на искането и без дължима такса. 

          b. Право на достъп
 Можете да поискате потвърждение дали и какви лични данни за Вас се обработват, както и достъп до тези данни.

           Всяка информация, комуникация и действия по във връзка с вашите права се извършват и предоставят безплатно. Когато исканията на потребител са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ТЕRRA CAELI може или да наложи разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия.

           c. Право на корекции
 Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

           d. Право за изтриване
 Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

        e.Право на ограничаване на обработването
  Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 •  оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на ТERRA CAELI за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването. 

f. Право на преносимост на данни
 Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

 • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

 g. Право на възражение
 Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са предоставени на ТЕСИ, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания. 

h. Право да подадете жалба
 Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до надзорния орган. В България това е Комисията за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Разрешаване на спорове и приложимо право
 В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд-съответния съд в гр. София.

 Всякакви спорове между ТERRA CAELI и потребителите на www.tesy.com по повод лични данни могат да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред Комисия за защита на личните данни или директно пред компетентния съд в гр. София. 

Актуализация
            Политиката за поверителност на личните данни може да бъде променяна впоследствие . Актуализираната Политика влиза в сила в деня на публикуването й на www.terracaeli.com. Ако посетите www.terracaeli.com след промяна на Политиката, ще бъдете обвързани с новата Политика за поверителност.

За допълнителна информация, както и във връзка с упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на office@terracaeli.com